"סימנים" שגויים של פטריות רעילות

פטריות רעילות

סימנים עממיים "המאפשרים לזהות פטריות רעילות" מבוססים על תפיסות שגויות שונות ואינם מאפשרים לשפוט את הסכנה של פטריות:

* לפטריות רעילות יש ריח לא נעים, ולפטריות מאכל יש ריח נעים

* "תולעים" (זחלי חרקים) אינם מצויים בפטריות רעילות (תפיסה מוטעית)

* כל הפטריות ניתנות לאכילה בגיל צעיר (שרפרף חיוור הוא רעיל קטלני בכל גיל)

* פריטי כסף במרתח של פטריה רעילה משחירים (אשליה)

* ראש בצל או שום הופך חום בבישול עם פטריות רעילות (תפיסה מוטעית)

* פטריות רעילות גורמות לחלב חמוץ (אשליה)

הודעות האחרונות